2013-14


RTE STUDENT  2013-14

  SR. NO .  
  NAME OF THE STUDENT  
  FATHER’S NAME   
  CATEGORY   
1
  Mayank
Rajeev
   2E
2
  Richa
Daljeet Singh
   2D
3
  Astha Kandiyal
Vikash Kandiyal
   2E
4
  Shweta
Late Pramod Kumar
   2E
5
  Prabhanshu
Santosh Kumar
   2E
6
  Aditya Pal
Ramkumar Pal
   2D
7
  Chirtesh
Vipin Kumar
   2D
8
  Shradha Tripathi
Devanand Tripathi
   2E
9
  Harman Kaur
Ram Singh
   2D
10
  Rahul Kumar
Prem Singh
   2D
11
  Charan Preet Singh
Pradeep Singh
   2D