2018-19


RTE STUDENT  2018-19

  SR. NO .  
  NAME OF THE STUDENT  
  FATHER’S NAME   
  CATEGORY   
1
 Hans Kumar
Ravinder Kumar
   DG
2
  Simran
Sohan Singh
   BPL(EWS)
3
 Dikshita Rawat
Vijay Singh
   BPL(EWS)
4
  Aradhya Negi
Kapil Negi
   BPL(EWS)
5
  Missty
Ishwar Chand
   DG
6
 Neyati
Mukesh Kumar
   DG
7
  Gaurav Basi
Purshotam
   DG
8
  Pallavi
Sanjay Kuamr
   DG
9
  Yukti Rai
Sukhdev Singh
   DG
10
  Tanisha
Deepak Kumar Rana
   BPL(EWS)